شرکت سوژمیران

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

این شرکت با ارائه کامل گزارش پایداری خود در گزارش فعالیت هیات‌مدیره و گزارش تفسیری سعی در افشای کامل اطلاعات در این خصوص دارد. مفاد گزارش پایداری شرکت شامل موارد ذیل می‌باشد.

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی :     

  • توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد و کاهش آثار مخرب زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی
  • بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان
  • بازدید دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی از شرکت جهت جذب کارآمور فنی و مهندسی
  • تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهره­وری و اثربخشی آن­ها
  • دریافت گواهینامه های بهداشتی و معاینات سلامت کارکنان بصورت سال
  • کنترل سیستم پساب کارخانه در مبداء و ساماندهی انبارش آنها
  • عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه­گیری آلاینده­ها به صورت مستمر
  • رعایت استانداردهای زیست محیطی به منظور آلاینده­ها و عدم ورود به لیست صنایع آلاینده
  • تفکیک ضایعات در مبداء و ساماندهی انبارش آنها