شرکت سوژمیران

شـــــرکـــت ســـوژمـــیـران

فعالیت اصلی شرکت سوژمیران، اکتشاف و استخراج ماده معدنی (سرب) و فرآوری کنسانتره سرب است. شرکت سوژمیران در سال 1340 با موضوع اجرای فعالیت‌های جامع معدنی از اکتشاف تا عرضه محصولات واسطه یا نهایی تاسیس شد. شرکت در سال 1342 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری معادن سرب روستای راونج دلیجان از وزارت صنایع و معادن شد و از سال 1347 شروع به بهره‌برداری از معادن سرب این منطقه نمود. معدن سرب راونج در محدوده پنج ضلعی به مساحت 17/08 کیلومتر مربع در جاده قم-اصفهان، 15 کیلومتری نرسیده به شهرستان دلیجان واقع شده است.

راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت حاکمیت شرکتی

ردیف

الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران

اقدام

ماده

توضیحات

1

ارائه اقدامات حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیات‌مدیره و مجمع

ü

3

 

2

حفظ و رعایت حقوق ذینفعان

ü

3

 

3

افشا به موقع و صحیح وضعيت مالي، عملكرد، جريان‌هاي نقدي، مالكيت و حاكميت شركتي

ü

3

 

4

اجرای اثربخش حاکمیت شرکتی در شرکت­های فرعی

ü

3

 

5

مستندسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی توسط هیات‌مدیره

ü

3

 

6

رعایت فرآیند بررسی و تصمیم­گیری درباره موضوعات دارای آثار مالی

ü

            3

 

7

ارائه اقرارنامه  مدیرعامل و هیات‌مدیره به کمیته انتصابات

ü

4

 

8

غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیات‌مدیره

ü

4

 

9

عدم سمت دیگر رئیس هیات‌مدیره شرکت

ü

4

 

10

عدم سمت اجرایی مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره درشرکت­های دیگر

ü

4

 

11

عدم عضویت هیات‌مدیره در بیش از سه شرکت و ارائه اقرارنامه

ü

4

 

12

ارائه اقرارنامه درخصوص 3 مورد بالا توسط هیات‌مدیره و مدیرعامل به کمیته انتصابات

ü

4

 

13

حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره غيرموظف و داراي تحصيلات مالي (حسابداري، اقتصاد، مديريت مالي و ساير رشته‌هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي)

ü

4

 

14

موظف شدن هيئت‌‌ مديره،  پس از تصويب هيئت ‌مديره

ü

4

 

15

رعایت رویه مناسب حقوق سهامداران در مجمع ، دسترسی اطلاعات، معاملات و سود سهام

ü

6

 

16

افشای تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته در هیات‌مدیره و افشای آن براساس دستورالعمل سازمان بورس

ü

7

 

17

شناسايي و مستندسازي معاملات معاملات با اشخاص وابسته و تصويب هيات مديره

ü

7

 

18

اخذ نظر کارشناسی در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته

ü

7

 

19

کنترل داخلی اثربخش و ارائه آن به مجمع

ü

8

 

20

ارائه نتایج گزارش کنترلهای داخلی بطور سالانه

ü

9

 

21

رعایت قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهانی

ü

10

 

22

پرداختی به هیات‌مدیره براساس مصوبه مجمع

ü

12

 

23

عدم قابلیت تفویض وظایف هیات‌مدیره

ü

13

 

24

وظایف هیات‌مدیره

ü

13

 

25

تشکیل و فعالیت کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات و نظارت با اکثریت اعضای مستقل و بررسی اثربخشی آن توسط هیات‌مدیره

ü

14

 

26

تعیین 3 یا 5 عضو برای کمیته ها و تصویب منشور کمیته در هیات‌مدیره و انتخاب حداقل یک نفر دارای تخصص و دانش کافی در کمیته ریسک

ü

14

 

27

عدم عضویت همزمان در بیش از 3 کمیته

ü

14

 

28

افشای نتایج فعالیت کمیته در گزارش فعالیت هیات‌مدیره

ü

15

 

29

ارائه اقرارنامه الزامات حاکمیت شرکتی و مسئولیت­ها از سوی اعضای موظف هیات‌مدیره که اعضا دانش لازم در زمینه مالی و حقوقس را دارند

ü

16

 

30

انتخاب و فعالیت­های دبیر هیات‌مدیره

ü

20

 

31

مستندسازی جلسات هیات‌مدیره

ü

20

 

32

برگزاری حداقل یک جلسه هیات‌مدیره و افشا تعداد جلسات هیات‌مدیره  و کمیته ها در گزارش فعالیت هیات‌مدیره

ü

23

 

33

بیان نظر اعضای مخالف در صورتجلسه هیات‌مدیره

ü

25

 

34

نظام­بندی فرآیند طرح موضوعات و تصویب در هیات‌مدیره

ü

26

 

35

عدم مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی

ü

28

 

36

افشا کلیه گزارشات در کدال و پایگاه اینترنتی شرکت

ü

29

 

37

عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی قبل از سایر سهامداران

ü

31

 

38

حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مدیرمالی در مجامع شرکت

ü

32

 

39

ذکر تصمیمات درخصوص بندهای گزارش حسابرس در صورتجلسه یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع

ü

33

 

40

تعیین حق حضور و پاداش هیات‌مدیره و اعضای کمیته ها در مجمع

ü

34

 

41

رعایت فرصت کافی برای سوال و جواب در مجمع

ü

35

 

42

رعایت مقررات در تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

ü

36

 

43

افشا رزومه اعضای هیات‌مدیره در گزارش تفسیری، گزارش فالیت هیات‌مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت

ü

37

 

44

ارائه ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش فعالیت هیات‌مدیره

ü

38

 

45

ارائه گزارش پایداری در گزارش فعالیت هیات‌مدیره و گزارش تفسیری

ü

39

 

ماهیت شرکت و صنعت

فعالیت اصلی شرکت سوژمیران، اکتشاف و استخراج ماده معدنی (سرب) و فرآوری کنسانتره سرب است. شرکت سوژمیران در سال 1340 با موضوع اجرای فعالیت‌های جامع معدنی از اکتشاف تا عرضه محصولات واسطه یا نهایی تاسیس شد. شرکت در سال 1342 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری معادن سرب روستای راونج دلیجان از وزارت صنایع و معادن شد و از سال 1347 شروع به بهره‌برداری از معادن سرب این منطقه نمود. معدن سرب راونج در محدوده پنج ضلعی به مساحت 17/08 کیلومتر مربع در جاده قم-اصفهان، 15 کیلومتری نرسیده به شهرستان دلیجان واقع شده است.

نمودار سازمانی