| معدن راونج

|بر اساس پروانه بهره‌برداری ظرفیت برداشت از معدن راونج سالانه 200 هزار تن کانسنگ سرب سولفیدی است و ظرفیت کارخانه تغلیظ نیز سالانه 8 هزار تن کنسانتره سرب است.

| معدن بوکسیت سفید کمر

|مجوز بهره‌برداری از معدن بوکسیت در سال 1396 دریافت شده و اکتشافات در این معدن اولیه بوده و بهره‌برداری آزمایشی از آن نیز آغاز شده است. ظرفیت اسمی تولید برابر با 10 هزار تن در سال است.

معدن راونج

– برداشت سالانه 200 هزار تن کانسنگ سرب سولفیدی

– ظرفیت سالانه 8 هزار تن کنسانتره سرب

معدن بوکسیت سفید کمر

– آغاز بهره‌برداری آزمایشی

– ظرفیت اسمی تولید 10 هزار تن در سال

شرکت سوژمیران آماده خرید محدوده‌های معدنی جدید است. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درخواست خود را به شرکت ارسال نمایند

ارسال درخواست

درباره ما

درباره ما
Copyright © Soojmiran 2020